Výstava zůstala páteří celé akce – účastnilo se jí neuvěřitelný 72 autorů! Přitažlivost výtvarna měl ale zvýšit i další doprovodný programem. O sobotním odpoledni zazněla hudba a zpěv, krásné tanečnice ze skupiny scénického tance C-Dance z Ústí nad Orlicí pod vedením studentky pražské taneční konzervatoře Vendulky Skalické zatančily dvě choreografie, z nichž první vznikla speciálně pro tuto příležitost. Přijeli také českotřebovští ochotníci s panem režisérem Jirešem, aby předvedli vybrané pasáže z operety Mamselle Nitouche. A konečně na závěr odpoledne zahrála skupina P.P.S. Ústí nad Orlicí, dlužno dodat, že skutečně k potěše naslouchajících.
Vlastní výstava se těšila zájmu návštěvníků ještě i v neděli.  Velmi rozmanitý vzorek prací profesionálů, ale zejména amatérských nadšenců byl korunován tři sta kilogramů těžkým kusem. Pod názvem Křeslo pro starostu jej dodal Antonín Pěnčík, který objekt vytvořil motorovou pilou také pro letošní výtvarnou Svinnou a poté daroval osadnímu výboru k užívání.
Zdá se, že Výtvarná Svinná dokáže inspirovat a podněcovat k tvořivosti. Vytváří také příležitost pro zajímavá setkání lidí, kteří mají smysl pro kulturu v nejširším slova smyslu. Zdá se, že má smysl a tedy důvod, proč přetrvat.
 Ludmila  Kesselgruberová