Plán bitvy

Kurátor sbírky Petr Chaloupka připravil výstavu třiceti map a čtyř atlasů. „Nejvíce jich pochází ze škol, piaristického gymnázia, ale také od místních sběratelů. Pro obyvatele regionu je zajímavá mapa litomyšlského náměstí z roku 1835, na níž autor popsal rozmístění stánků během jarmarků.

Vesnice a cesty najdou lidé na mapě litomyšlského panství z roku 1836,“ uvedl kurátor výstavy Petr Chaloupka. Obě zhotovili místní inženýři Hlawatschek, respektive Nowak, ke správním účelům Valdštejnů.

Z odkazu sběratele Františka Brinkeho vystavili muzejníci mapu bitvy na Bílé Hoře. „Vznikla krátce po bitvě. Neznámý autor do ní názorně zakreslil rozmístění jednotlivých vojsk chystajících se ke střetu. V sedmnáctém století začalo být módní tisknout mapy bitev a válek,“ dodává Petr Chaloupka.

Na výstavě je možné zhlédnout řadu školních map. „Zajímavá je mapa, která zachycuje celou střední Evropu (oblasti obývané Němci) s obrázky selských stavení. Jsou tu mimo jiné i české oblasti, Hřebečsko, Chebsko a Šumava,“ vysvětluje kurátor Chaloupka.

Školní mapy odrážejí dobu svého vzniku. Na jedné z map Litomyšlska je tak zachycena protektorátní hranice. Mezi unikáty výstavy patří rozhodně školní mapy, které často kreslili sami učitelé, aby měli učební pomůcky.

Z konce devatenáctého století pochází mapa vesnice Chmelík u Litomyšle. Učitel místní obecní školy ji vytvořil pro své žáky. Návštěvníci uvidí také například nejstarší atlas ze sbírek litomyšlského muzea od Nikolase Visschera z roku 1705.

Výstava v Regionálním muzeu v Litomyšli ale představuje pouze zlomek sbírky. Ve sbírkách je uloženo asi šest set padesátmap a šedesát atlasů.