„Tento projekt připravil kurátor Galerie hlavního města Prahy Karel Srp pro výstavní prostory Městské knihovny na přelomu roku 2010 a 2011 jako autorovu první monografickou retrospektivu. Výstava prezentovala dosud nejrozsáhlejší výběr děl Václava Boštíka, z nichž mnohá nesměla být celá desetiletí veřejnosti představena. Východočeská galerie v Pardubicích se rozhodla pro reprízu výstavy tohoto významného regionálního autora, vycházející ze stejné koncepce jako pražská expozice,“ uvedla ředitelka Východočeské galerie Simona Vladíková. Reprezentativní výběr děl pokrývá plných padesát let Boštíkovy dynamické tvorby s proměňující se malířskou výpovědí od realistické malby k abstraktnímu obrazu. „Tímto významným výstavním počinem byl v úterý slavnostně znovuotevřen Dům U Jonáše po právě dokončené rekonstrukci,“ sdělila Simona Vladíková.

Václav Boštík, rodák z Horního Újezdu u Litomyšle, představuje v dějinách českého výtvarného umění druhé poloviny 20. století mimořádnou osobnost. „Jeho nadčasová tvorba si paradoxně získala nejprve své obdivovatele ve Francii, kde se mu dostalo řady ocenění, teprve v posledních desetiletích jeho života byla doceněna také u nás,“ podotkla ředitelka galerie v Pardubicích.

Vznik výstavy je veden snahou představit veřejnosti Václava Boštíka, člena skupiny Umělecká beseda, zakladatele skupiny UB 12 jako zlomovou osobnost. Jako jeden z prvních se zabýval abstraktní malbou s minimalistickými výrazovými prostředky, zato však s hluboce filozofujícím podtextem.

„Václav Boštík nesměl veřejně prezentovat svá díla a za svůj osobitý umělecký projev musel dlouho čelit útokům. V době normalizace se výstav účastnil pouze neoficiálně. Výrazný zvrat v nazírání na jeho tvorbu nastal teprve po roce 1989, kdy po výstavě jeho děl ve Staroměstské radnici začalo být jeho dílo na uměleckém trhu velmi intenzivně vyhledáváno a ceněno,“ dodala Simona Vladíková.

Výstava koncentruje Boštíkova klíčová díla z fondů českých i moravských veřejných galerií, ale také práce, které jsou rozptýleny v soukromých sbírkách. Mnohé nebyly dosud nikdy veřejnosti představeny. Prezentuje více než sto Boštíkových prací - olejomaleb, pastelů a kreseb.

V průběhu výstavy bude dokončen a promítnut filmový dokument režisérky Pavly Slancové o jeho životě.

Výstavu si mohou návštěvníci prohlédnout do 17. července, a to každý den kromě pondělí, vždy od deseti do osmnácti hodin.