„Trojúhelník je mezinárodním projektem, který představuje přemýšlení o architektuře a urbanismu současného města. Na projektu se podílejí architekti, studenti architektury, teoretici a umělci a hudebníci z Čech, Slovenska a Rakouska," přiblížil výstavu Petr Hájek, spoluautor návrhu revitalizace zámecké jízdárny.

Hlavní město Evropy

Zásadní částí výstavy je představení návrhů nového hlavního města Evropy Urbo kune I. IV. hlavního města Spojených států evropských.

Urbo kune je pojem z esperanta. Jedná se o návrh města, které spojí Evropu, proto by mělo stát v místech, kudy vedla železná opona.

Paralelně s litomyšlskou výstavou probíhají stejné výstavy také v Bratislavě a ve Vídni. Exponáty a doprovodný program mezi těmito městy putují a symbolicky je tak po dobu trvání výstavy pojí dohromady.