Byla zahájena vtipným úvodním slovem kurátora výstavy Pavla Chalupeckého a krátkým vystoupením členů divadla Teatr Arlekin Łódž.

Effelovo stvoření světa inspirovalo autory výstavy také k zajímavému literárnímu srovnání různých způsobů výkladu tohoto tématu, jak je najdeme např. v Bibli, u Johna Miltona, Komenského či v díle Francoise Cavanna Písmo. A je zde ještě jedna zvláštnost, a to oddělení trochu provokativně označené „Pro dospělé“, z něhož jedna kresba je umístěna i v katalogu lehce skrytě pod záložkou obálky.

K nejvýznamnějším účastníkům vernisáže, která proběhla v předvečer zahájení hudebního festivalu, zajisté patřil scénograf a grafik Adam Hoffmeister, syn slavného malíře a spisovatele Adolfa Hoffmeistra, jehož zásluhou se v padesátých letech Effelovo dílo dostalo do Československé republiky.

Hluboké přátelství obou umělců se promítlo jak do jejich soukromí (právě narozený synek Hoffmeisterových dostal jméno Adam podle postavičky z tohoto cyklu), tak do věcí veřejných. Zakládají Společnost Francie - Československo, jíž Jean Effel předsedal až do svého skonu, a pak se předsedou Společnosti stává Adolf Hoffmeister. Mnozí z vás si také jistě vzpomenou na slavný Effelův film Stvoření světa, který tehdy v Československu vznikl pod vedením samotného autora a s nezapomenutelným komentářem Jana Wericha.

Zážitkem umocňujícím dojmy z vernisáže proto bylo i scénické zpracování tohoto cyklu, jak ho posléze ve Smetanově domě předvedl polský soubor divadla Teatr Arlekin. Nejenže k představení Adama a Evy vtipně využívali loutek, ale hru ozvláštnili texty zpívanými na známé melodie písní žánru pop-music a zcela netradiční stínohrou, takže jazyková bariéra mezi herci a diváky takřka neexistovala.

Výstava bude v Litomyšli otevřena do 27. července 2008, poté poputuje do Prahy a koncem roku do Paříže, aby přinášela radost a úsměv všem, kdo vědí, že lidé jsou sice chybující, ale svět je přesto krásné místo k žití.

Růžena Šteflová