Někteří přišli do průvodu oblečeni do pionýrských krojů, uniforem veřejné bezpečnosti a československé armády, jiní přijeli s ozdobenými traktory, zemědělskými stroji či s povozy taženými koňmi. Raritou byla jednotka raketového vojska.

Nechyběly mávátka, transparenty a portréty Leninů, Stalinů a Gottwaldů. Cestou na sportovní hřiště vyvolávali prvomájová hesla. Mladí i starší zavzpomínali s nadhledem na dobu povinné oslavy práce.

Rokům před rokem 1989 se přiblížil i konzumní lístek v bufetu. Pivo prodával kapitán československé lidové armády Jiří Macháček za dvě padesát a velký rum za čtyři koruny.

Originální nápady se rodí ve strakovské hospodě. V listopadu, na Velkou říjnovou revoluci, chystají i výstřel z křižníku Aurora.