Svolává svoji družinu do Radiměře na sobotu dne 27. října na ranč Hidalgo ke své věrné poddané paní Slavíčkové a svému podkonímu Hřebíčkovi, zvanému Žorž. Jeho družina musí podstoupit zkoušku odvahy, aby prokázala svoji zdatnost při doprovodu krále a jeho paní na Hrad Svojanov k oslavě patrona lovců sv. Huberta.

Družina bude čítat třicet až čtyřicet jezdců na statných koních. Jezdci prokáží svoji zdatnost při střelbě z teplých i chladných zbraní, šermu a cvalu, průjezdem vodopádu. Projedou bránou slávy a teprve pak se vydají s královskými manželi na jeho hrad. K uvítání krále jsou zváni i jeho poddaní z blízkých osad, pro které jsou připraveny různé hry a hodokvas.

Rodiče, báby a dědkové mohou s sebou vzít svoje nezbedné ratolesti, pro které poddaní krále připravili různá povyražení. Hubertova jízda na hradě Svojanov zakončí sezonu pro milovníky koní.