Ve svitavském okrese jde o jedinou ves, kde tento staročeský zvyk dodržují. Letos poprvé uspořádali dožínky také v Sebranicích.
Místní ženy ušily pro účastníky kroje, nezapomněly ani na starostu Jana Sigla. V kroji přijel i jeho litomyšlský kolega Michal Kortyš, ale ten ve svém – valašském. Krojovaný průvod s muzikou, koňmi a mažoretkami uzavřelo několik automobilových veteránů. V areálu u školy se odehrál hlavní program. Jan Sigl převzal od dívky v kroji dožínkový věnec a poděkoval zemědělcům za úrodu. Nezapomněl ani na divadelníka Adolfa Hurycha, který dožínky před lety v Trstěnici založil. „Předal jsem už vše mladšímu pokolení a jsem rád, že tradice pokračuje,“ uvedl bývalý režisér divadelníků Áda Hurych. Podle krajského radního Petra Šilara je vesnice jednou z mála v Pardubickém kraji, kde dožínky slaví. „Svědčí to o tom, že místní lidé mají ke své obci dobrý vztah,“ uvedl Petr Šilar.

Situace v zemědělství není podle odborníků příliš dobrá. „V letošním roce k nám nebyla příroda tak štědrá jako v minulých dvou letech. Úrodu hodnotíme jako průměrnou. Ceny jsou ovšem horší, ale musíme věřit, že se zemědělství stane ceněným oborem,“ řekl na dožínkách agronom Pavel Krejza ze Zemědělského družstva Trstěnice.

Žně v okrese se sice blíží ke konci, ale pomalu. Zatím mají rolníci sklizeno jen 88 procent osetých ploch. „Máme zpoždění zhruba deset dní,“ odhaduje ředitel svitavské agrární komory Josef Gracias. S přibývajícími sklizenými hektary se snižuje průměrný výnos obilovin. Letos dosahují kolem 4,7 tuny z hektaru, a to je o tři desetiny méně, než je obvyklý průměr. Zpoždění žní se odráží i na kvalitě obilovin. Zhoršuje se. Zpožďuje se také setí řepky. „Dnes je poslední termín, kdy by měla být v zemi,“ vysvětluje Gracias. Na většině ploch se tento agrotechnický termín splnit nepodaří. Může se to odrazit na nedostatečném vzcházení, následně na přezimování a pak na výnosech.

(ap,ik)