Výstava Barevná planeta se nachází ve starobylém podzemním prostoru bývalé černé kuchyně. Ta sloužila obyvatelům zámku už před více jak pěti sty lety. Od požáru z roku 1842, kdy byla část zámku přestavěna, tak našel tento zajímavý prostor konečně využití. Nová expozice se věnuje geologickému vývoji, a to jak celkovému vývoji planety Země v jednotlivých epochách, tak vývoji Moravskotřebovska, tedy oblasti, jejíž pomyslnou osu tvoří pásmo Hřebečského hřbetu.

„V Moravské Třebové se nachází velká sbírka exponátů, které byly uložené v depozitáři. Hledali jsme pro ně nové prostory a když začaly vznikat stezky, napadlo nás historické sklepení na nádvoří zámku,“ sdělil Lumír Moučka. Už samotný sklep je geologicky zajímavý. Má totiž krásný portál z červeného pískovce. „Lidé projdou v expozici celou historií. Uvidí žraločí zuby z třetihor, zkameněliny z období křídy, velké amonity, místní minerály nebo polodrahokamy,“ dodal Moučka. Část expozice návštěvníky seznámí s historií těžby nerostů na Moravskotřebovsku. Pro děti budou připraveny skládací kostky, kvízy a další interaktivní prvky. Do ojedinělé expozice turisté sestoupí přímo z nádvoří zámku. Vstup je řešen velkou skleněnou deskou. Expozice bude slavnostně otevřena v neděli 4. července v 15.30 hodin.