Vyplývá z rozboru grafologa pro bakalářskou práci Františka Procházky, který objevil pro současnost pátera Františka Mensiho (1753-1829), bysterského rodáka jako skladatele a hudebníka, povoláním kněze na panství Martiniců.

Matka byla dcerou správce statku, otec byl italský vychovatel u hrabat z Hohenemsů na zámku v Bystrém. Kde získal své hudební základy, se neví.

Pan Procházka dále říká: „Začal jsem varhaničit ve Smečně, kde je dochovaná hudební sbírka z 18. století. Zpracovával jsem ji a prohlížel jsem, co tam je. Haydena, Brixiho, Mozarta jsem tam objevil jako známa jména a potom se tam objevovala jména taková, která jsem nikdy neslyšel, neznal a mezi nimi byl samozřejmě i Mensi. Nejdřív jsem nevěděl, jestli to není třeba Menší? Díky slovníku Bohuslava Dlabače z roku 1815 jsem pro náš sbor Chorus Carolinus objevil tohoto klasicistního skladatele původem z Bystrého." Dobří učitelé té doby v Praze měli vliv na jeho dráhu skladatele, hudebníka, ale i učitele. Jeho díla najdeme na mnoha kůrech kostelů v Praze, Českém Krumlově, Klatovech, ale i v zahraničí. Pro současnost bylo objeveno celkem asi čtyřicet skladeb. Stále se na jeho díle pracuje. Některá díla jsou na jednom místě připisována F. X. Briximu a jinde totožné dílo jinde Františku Mensimu. Skládal výhradně duchovní hudbu v latině, především motetta, offertoria, mariánské antifony a další.

Sobotní koncert sboru Chorus Carolinus z Kladna v chrámu sv. Jana Křtitele byl vzpomínkou na 260. výročí narození skladatele. Pro návštěvníky to byla chvíle pro poslech kvalitní hudby i zpěvu. Vždyť je to hudba plná citu, napětí a postavená na dobrém textu s bohatou melodií. Potlesk a poděkování patřilo hudebníkům, zpěvákům i dirigentu Františku Procházkovi.

JIŘÍ FELTL