V souvislosti s výročím připravilo město Bystré ve spolupráci s Římskokatolickou farností v Bystrém koncert souboru Chorus Carolinus z Kladna, který se uskuteční v sobotu 18. května od 18 hodin v chrámu svatého Jana Křtitele. Součástí akce, která se koná pod záštitou prvního náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka, bude také křest třetího CD s hudbou Františka Mensiho. „Jsem upřímně potěšený, že Pardubický kraj přispět ke konání koncertního večera u příležitosti významného výročí narození bysterského rodáka a hudebního skladatele pátera Františka Mensiho," uvedl Roman Línek.

Soubor Chorus Carolinus se přes deset let věnuje objevování díla tohoto bysterského rodáka. „Se jménem Františka Mensiho jsme se poprvé setkali v roce 2003, kdy nás vedoucí souboru Karel Procházka pozval do Kladna na koncert a křest prvního CD. Cesta do Kladna pak stála na počátku objevování a poznávání, které vyvrcholilo dvěma koncerty souboru v Bystrém," vzpomínal místostarosta Bystrého Jan Neudert.

František Mensi se narodil 28. března 1753 v Bystrém. Františkův otec Petrus Alexi Mensi, původem Benátčan, byl u švýcarské šlechtické rodiny hrabat z Hohenemsu zaměstnaný jako „Hausmeister" a měl za úkol pečovat o výchovu hraběcích dcer. Rodina Františkovy matky Barbary, rozené Bidmanové, je v Bystrém a jeho okolí zaznamená v gruntovních knihách již od počátku 17. století. Její otec, uváděný jako Maxmilián Benedikt Bidman, byl správcem velkostatku v Bystrém v letech 1721 až 1745.

František byl od mládí vedený k hudbě a umění hudby. Své první vzdělání získával nejprve ve svém rodném městě, pak na panství Kinských v Chlumci nad Cidlinou, později u Morzinů v Křinci nedaleko Nymburka. Dalším Mensiho působištěm byla Praha, kam odešel i se svými rodiči. Studoval na jezuitské koleji humanismus a získal titul magistra filozofie, později bakaláře teologie. Ve společenství svatého Bartoloměje působil jako vychovatel. U Josefa Rejchy studoval hru na violoncello, u Kajetána Vogla hru na housle a skladbu.

V roce 1776 byl vysvěcený na kněze a odešel jako kaplan do Smečna, sídelního města mocného rodu Martiniců (od 1791 Clam-Martiniců). Zbytek života trávil v obcích těchto hrabat. Do roku 1787 působil jako kaplan ve Smečně, poté pracoval do roku 1805 jako vůbec první lokalista v Hobšovicích. Následující čtyři roky zastával místo faráře v Družci a poté v Pcherách u Kladna. Kde v roce 1829 zemřel.

Po celou dobu kněžské služby se páter Mensi také věnoval hudbě. Skládal duchovní hudbu, byl činný rovněž jako učitel hry na housle a violoncello. „Mensiho hudební dílo nemělo zásadní vliv na vývoj a historii české hudby, přestože dokázal tvořit osobitou hudbu. Samotné skladby jsou na vysoké skladatelské úrovni, bohaté na melodie a harmonii. Jsou plné citu, napětí a staví na významu textu," vysvětlil Karel Procházka, který objevil Mensiho hudbu ve sbírce hudebnin na kůru kostela Nejsvětější Trojice ve Smečně a věnuje se jeho dílu ve své publikační a hudební činnosti. Z celkového počtu přibližně čtyřiceti dosud objevených skladeb se sedmnáct kompozic nachází pouze ve Smečně. Soubor Chorus Carolinus od roku 2001 pravidelně pořádá koncerty pod názvem „Obnovené premiéry skladeb smečenského kůru", na kterých pokaždé zazní alespoň jedno Mensiho dílo. Soubor natočil také dvě CD s jeho hudbou.

(bys, kk)