Téměř devadesát let starý obraz se podařilo získat přes internet. „Zakoupili jsme ho v aukci. Jedná se o dílo poměrně ceněného malíře Jana Skramlíka, žáka Václava Brožíka," uvedl kastelán hradu Miloš Dempír. Obraz pochází pravděpodobně z roku 1927. Věnování na zadní straně je datované k roku 1929. „Na možnost jeho koupě nás upozornila Květa Křížová z Národního památkového ústavu, která nám před lety pomáhala koncipovat celou hradní expozici," upřesnil kastelán.

Malba s vyobrazením hradu Svojanov.Posoudit uměleckou hodnotu díla je těžké. Pro hrad má  ale daleko větší význam. „Pro nás je autentickým dokladem historie hradu, jak tehdy vypadal," řekl Miloš Dempír.  Získat takový obraz, který zachycuje pohled autora na hrad ještě před tím, než bylo jeho okolí zalesněné, je obrovská náhoda. „Jakékoliv umělecké předměty vztahující se přímo k našemu hradu se objevují velice zřídka. Na druhou stranu, pokud se nám podaří je nějakým způsobem podchytit, tak se i dobře kupují. Zájem možných kupců není až tak velký právě pro vztah k danému místu," poznamenal kastelán.

Najít místo, kde  malíř stál, než hrad zvěčnil, nebylo v dnešní době tak složité. „Díky tomu, že jsou svahy kolem hradu vyčištěné, je pohled i dnes reálný. Zajímavostí je, že tak, jak umělec hrad namaloval, ho nikdy z onoho místa vidět nemohl. Hradní hláska je ve skutečnosti totiž schovaná za hradbami," dodal kastelán.