Uvidíte tady mimo jiné expozici za oknem…

Návštěvníci uvidí výtvarná díla z muzejních sbírek, která tematicky souvisí s velikonočními svátky. Těšit se můžete mimo jiné na unikátní pašijový betlém se scénou Ježíše Krista v Getsemanské zahradě.