„Výstava představí cenné a pozoruhodné sbírkové předměty a dokumenty dokládající historii města Poličky od založení v roce 1265 až do současnosti," uvedla tisková mluvčí poličské radnice Naděžda Šauerová. Mezi hlavní vystavené artefakty patří zakládací listina Poličky, tahákem bude také vystavení poličského pokladu, který se po desítkách let vrátí domů z Východočeského muzea v Pardubicích.

Křehké baroko

Expozice bude rozdělena do několika období. První sál chtějí muzejníci věnovat středověku. „Představí zakládací listinu, ukáže podobu domů prvních osadníků, dále dobu Karla IV. a skončí tažením vojevůdce Jana Žižky k Poličce. Nejcennějším exponátem, získaným z Pražského hradu, je zlatá koruna krále Přemysla Otakara II.," připomněla Šauerová. Ve druhém sálu pak budou představené pasáže z doby renesance a pohnutého období Třicetileté války. Věnují jej také zlatému věku města – baroku.Ve městě tehdy vyrostla radnice i morový sloup. Došlo však také k ničivému požár. „Při této příležitosti bude představen Poličský poklad – 12 tisíc stříbrných mincí ukrytých za třicetileté války, jenž byl doposud uložen v depozitáři pardubického muzea," doplnila mluvčí. Závěrečná část výstavy se věnuje moderním dějinám města i současnému dění a životu v Poličce. Cílí především na úspěchy mladých sportovců.

Martinů i dominanty

„Představena budou poličská „nej" a významné osobnosti. Dominantním exponátem je originální partitura Otvírání studánek světoznámého hudebního skladatele Bohuslava Martinů – jako připomínka našeho nejslavnějšího rodáka," uzavřela mluvčí radnice Naděžda Šauerová. Výstava potrvá od 18. dubna do 27. září.