Hlavní myšlenkou této akce je ukázat šikovnost českých rukou. Tu je totiž nutné stále připomínat, aby krása ručně vyrobených věcí opět našla místo v našich domovech. V naší obci mají takové výstavy svou historii. Vše začalo již dávno zapomenutými výstavami v Oldřiši v hostinci „u Mokrejšů", která už dlouho neexistuje. Vystavovaly se zde výrobky místních občanů a to od síťovaných záclon, přes bohaté výšivky až po tehdy velmi moderní samorosty. Pokus o znovuvzkříšení této akce byl ještě v devadesátých letech na výstavě s názvem Vítání jara v Orlovně.

Stále však něco podobného v naší obci chybělo a tím vznikl nápad na tyto výstavy navázat i když s několikaletým zpožděním. Na první ročník novodobé výstavy bylo osloveno několik místních občanů, o kterých se vědělo, že se věnují rukodělným pracím a oni souhlasili s vystavením svých výrobků. Překvapením bylo, že nejen oslovení, ale i jiní přinesli svá krásná dílka.

Bylo to příjemné zjištění, že máme v obci tolik zručných lidí. Druhý ročník byl navíc obohacen o ukázky řemesel a předváděním výroby přímo na místě. K tomu všemu vystoupil taneční kroužek z Kamence s Českou besedou, návštěvníci si mohly pobesedovat u kávy a koláčů … No co vám mám povídat…? Bylo to moc hezké odpoledne , pro pořadatele navíc s bonusem spokojených úsměvů na tvářích návštěvníků a s chutí do dalšího pokračování v činnosti.

I letos tedy bude Orlovna v Oldřiši probuzena k jarnímu životu touto akcí . Vše začne 29.3. od 13.00 hod. Mimo krásných dekorativních i praktických ručně vyrobených výrobků našich občanů i hostů, návštěvníci uvidí práci nejšikovnějších perníkářek od Pardubic, řezbáře Františka Malého ze Sebranic, výrobce dřevěných hraček p. Doležala, floristky Jitky Vápeníkové, keramičky paní Klímové z Litomyšle, ....... k tomu všemu bude po celé odpoledne hrát cimbálová muzika Jana Coufala z Brna a pro děti bude připravená dílnička, kde si budou moci vyrobit dřevěného králíka a nebo uplést pomlázku. To vše bude zahaleno do sváteční nálady blížících se Velikonoc. Ale co bych všechno prozrazovala ? Přijďte se podívat a „přijďte pobejt". Odnesete něco pěkného z výrobků pro potěchu oka, nebo alespoň v dobré náladě potěšíte svého ducha.

ROMANA KOUTNÁ