Nejenže se ve dvoraně muzea sešlo na 250 příznivců umění Hany Horské, ale celková atmosféra vernisáže byla plná velmi pozitivní, srdečné atmosféry a videozáznam Život s výtvarným srdcem, kde byly zachyceny pohledy autorky na její tvorbu, dojímal přítomné.

Vernisáž zahájil místostarosta města Václav Mačát, který mluvil o autorce jako o čestné, svědomité učitelce i aktivní člence městské rady kladoucí často i jemu otázky, na které je náročné odpovídat. Dále přivítal hosty – poslance parlamentu Květu Matušovskou a Václava Neubauera, delegaci ze spřáteleného města Banské Štiavnice vedenou víceprimátorem Dušanem Lukačkem, starostu města Miloše Izáka, místostarostu Pavla Brettschneidera, radní města Petra Kelču, Miroslava Muselíka a Petera Kopunecze, dále také přivítal všechny přítomné hosty.

Úvodní slovo přednesl Jiří Stehlík z Brna. Mimo jiné řekl: „Hana Horská vychází z hlubokého lidského porozumění a vytváří svůj svět. Obrací se k lidem, kteří chtějí vidět.“

Velkým překvapením i pro samotnou autorku byla přítomnost doc. MUDr. Martina Repka, Ph.D., primáře ortopedické kliniky Fakultní nemocnice Brno – Bohunice, který v únoru letošního roku provedl unikátní operaci páteře u její dcery Vendulky.

Za výjimečný zážitek, kdy v tomto uspěchaném světě se všichni ocitli alespoň na chvíli na klidném ostrově plném mezilidské srdečnosti, patří poděkování především autorce Haně Horské, muzeu Moravská Třebová, které akci připravilo.

Byla to po čase opět skvělá kulturní akce v Moravské Třebové.

MILOŠ IZÁK, starosta Moravské Třebové