Jednalo se hlavně o poctu jubilantovi Gustavu Mahlerovi, v jehož skladbách se představili sólisté Dagmar Pecková a Ivan Kusnjer. Nepříliš často hraná šestá symfonie Antonína Dvořáka pak pořad vhodně uzavřela. To ale nebyl úplný konec festivalu. Ten přišel v pondělí v českotřebovském kostele sv. Jakuba Haydnovou Cyrilometodějskou mší k jejich poctě symbolicky právě ve sváteční den obou věrozvěstů.
Provedení bylo však poctou a připomenutím i dirigenta Františka Preislera, českotřebovského rodáka, který před třemi lety bohužel nečekaně a předčasně zemřel.

V programu koncertu byla též Mozartova Regina coeli. Mezi čtyřmi sólisty podvečera vynikal opět sonorní bas Richarda Nováka, v chrámových prostorách obzvlášť velebně znějící.

Zdeněk Vandas