Začalo se u Obecního úřadu, kde si starosta obce Vladimír Andrlík předal s ponocným informace o průvodu a udělil povolení pro masopustní pochůzku na tento den. Pro zahřátí věnoval láhev kořalky na začátek cesty.

Protože je obec nesmírně dlouhá, přestávku měly maškary na oběd, kafe a limonádu v místním kulturním domě. Po celou cestu je hostili koblihami, chlebíčky, zákusky, chuťovkami, klobásami, kořalkou. Přidali také mince do kasičky.

Mezi maskami se objevili policajt a ponocný, kominíci, karkulky, babky, medvědi s medvědářem, šašek, čarodějnice a dokonce i Shrek s Fionou. Část masek je vždy tradičních a další jsou překvapením ročníku. V průvodu jsme měli i tři harmonikáře a vozembouch. Ti pomáhali s legrací a hráli k tanci.

Večer se konala masopustní zábava, kterou pořádala TJ Metra Linhartice. Po tanci došlo také na pochování basy. Průvod šel sálem v čele s kostelníkem. Za ním byly neseny věnec a rakev. Poté kráčel farář s pomocníkem a plačící pozůstalí. Farář přednesl litanie a pomodlil se. Na závěr jsme si zazpívali masopustní hymnu. Končilo se taneční zábavou.

DANA SOBOTKOVÁ