V jednom okamžiku tak na place před radnicí zobrazí vánoční příběh přes 200 účinkujících osob a s nimi i několik živých zvířat. Trouby a trubky Small Bandu rozezní centrum Poličky koledami, což bude jedna z posledních příležitostí si je se zvučným doprovodem zazpívat.

I když je to k nevíře, zpěv vánočních písní bude stále na místě. Doba vánoční totiž oficiálně trvá až do neděle po Zjevení Páně, svátku, který známe právě jako Svátek tří králů. Živý betlém se v Poličce již dříve několikrát konal. V minulosti ho pořádali farníci v polistopadové euforii, a to už na Štěpána 26. prosince roku 1989. Úspěšně ho opakovali až do roku 1995. Pak se odmlčeli. Letos se opět odhodlali k akci. Prostřednictvím místního pana faráře je vyburcoval papež František svým důrazem na misijní poslání církve.

Církev a praktikovaná víra nemusejí být pro řadu lidí srozumitelné. Všichni ale rozumí poezii Vánoc. A tuto křesťanskou „báseň“ by chtěli farníci se všemi lidmi, kteří první lednovou sobotu na náměstí přijdou, v předvečer svátku Tří králů společně přednést.

Kdy: 5. ledna od 9 hodin
Kde: Polička – Palackého náměstí
Proč přijít: Živý betlém a Tříkrálový průvod