Tato soutěž se koná pravidelně jednou za dva roky. Mohou se jí zúčastnit výběrové sbory, které získaly v regionální soutěži zlaté pásmo.
Soutěž se koná ve dvou kategoriích. Sedmičlenná porota má mezinárodní zastoupení, letos ji tvořil Yurii Galatenko, sbormistr opery Národního divadla moravskoslezského, Vít Hergesel, sbormistr Kvítku z Dačic, Tomáš Motýl, sbormistr šumperského dětského sboru Motýli, Miroslawa Knapik, pedagog na vysoké hudební škole v Katovicích, Alena Tichá, hlasová pedagožka, vyučující na PdF Univerzity Karlovy, Vladislav Souček, sbormistr pražského sboru Radost a předsedkyně poroty Elena Šarayová, sbormistryně a pedagog na VŠMU v Bratislavě.

Svitavský dětský sbor se této soutěže účastnil poprvé a v první kategorii do patnácti let získal krásné stříbrné pásmo. Porota ocenila především hezký zvuk sboru a zpracování náročné čtyřhlasé skladby Čtyři netopýři od J. Temla. Klavírního doprovodu se velmi dobře zhostila naše nová učitelka L. Truhlářová a poděkování patří také učitelce Karolině Benešové za výborně zvládnutý náročný houslový part ve skladbě Nade dvorem Bohuslava Martinů. Sbor si výlet užil, kromě prvního společného spaní na zemi v základní škole také prohlídkou muzea na Žerotínském zámku a společným zpěvem ve větru na rozhledně Štramberk.

Všechny příznivce sborového zpívání zveme na pravidelný Koncert sborů, který se koná 4. února ve Fabrice.

Dana Pražáková, sbormistryně