V knize jsou i snímky, které na původní výstavě nebyly a do fotoarchivu muzea doputovaly nedávno. To platí i o snímku židovského hřbitova s původní zdí. Jako přídavek byly do Svitavských osem zařazeny i fotografie velkoformátové a letecké. Kniha vyšla nákladem 800 výtisků a Je možné ji zakoupit na pokladně muzea a v informačním centru.

Kniha byla slavnostně pokřtěna všemi třemi polistopadovými svitavskými starosty, tedy Jiřím Brýdlem, Václavem Koukalem i Davidem Šimkem, v kulturním centru Fabrika během oslav 17. listopadu.

O výstavě a knize:
Původním leitmotivem koncepce výstavy byly letopočty zakončené číslicí „osm“, což je dodrženo i v knize, i když, jak podotýká sám autor, někde lze zaznamenat i pověstný „krok stranou“. Třeba legendární návštěva TGM se uskutečnila v červenci roku 1929, kostel. sv. Floriána byl odstřelen v červenci 1976, poslední celková oprava náměstí skončila v roce 1994. Totéž platí o odhalení Pomníku osvobození v podobě rudoarmějce v roce 1960 i výstavbě nové školy, sídlišť a celých městských čtvrtí. Ale i tyto déletrvající stavby se s nějakou „osmou“ potkaly. A stránku po stránce (na výstavě panel po panelu) vznikala kniha, která ve výsledku popisuje sedmdesát osmičkových proměn města zachycených v ucelených, přibližně stejně dlouhých textech. K tomu je připojeno přes pět set historických a někdy i současných) fotografií.