V listopadu 1889 měla svatbu padesátiletá Viktorie Moravcová (zda vdova, to matrika neuvádí), dcera zemřelého Jana, rolníka z Hamrů. Brala si třiapadesátiletého vdovce, domkáře z Manovy Lhoty, Jana Kováře. Na tom přece není nic divného, že? Pravda, není. Nic divného není ani na tom, že se tomuto Janovi říkalo Kovařík. Byl-li táta Kovář, byl syn Kovařík. Navíc byl, říká se, malé postavy. Jenže táta, Jan Kovář, byl panský zahradník ve Všenorech. A to už zajímavé je! Co jej sem zaválo? Co spojuje vesnici nedaleko od Prahy se Svojanovskem?

Ve Všenorech byl zámek a z internetu se dozvíme, že: „… r. 1790 všenorský velkostatek kupuje od Filipa Jakuba Eybna ruský císařský důstojník Jan František Kristen, který zde plánoval vybudovat rodinné sídlo." Jeho potomci ale neměli ke zděděnému zboží žádný vztah, a tak jej roku 1837 prodávají bohatému Vincentu Noltschovi.

Zavádějící informaci o „ruském císařském důstojníkovi" upřesňuje práce Stanislava Konečného (Svojanov, pohled do historie hradu a panství, 2007): Josef Kriesten (obvykle nesprávně uváděný jako Kristen) se narodil roku 1803 nebo 1805 (při sňatku r. 1832 uváděno stáří 27 let, při úmrtí r. 1850 47 let) jako syn Josefa Kriestena, měšťana a majitele domu č. p. 213/3 v Praze, a jeho manželky Anny, rozené Willenbachové, dcery mýtného v Hradci Králové.

Dne 4. března 1832 pojal ve Všenorech za manželku Josefu (22 let), dceru Ferdinanda Schiesslera. Svojanovské panství měl zakoupit r. 1840 v nuceném prodeji za 76 400 zlatých konvenční měny. „Je zajímavé, že Josef Kriesten je na hradě uváděn, navíc před Fabiánem a Magdalenou Nesvadbovými (ti přivedli panství „na buben"- pozn. autora), již v r. 1835." Josef Kriesten zemřel ve Svojanově 12. listopadu 1850. Zahradníkův syn žil dál.

Rod Kovářů zdaleka nebyl jediný, který si svojanovská šlechta na své statky přivedla. Ale najít ty další a především vztah dokázat, to je jiná kapitola, mnohem složitější.

MILOŠ KRÁL