Akademický malíř František Strážnický patří mezi nejvýraznější osobnosti poválečné Moravské Třebové. „Osobnost významného malíře již ve své době výrazně vyčnívala nad průměr v malířské tvorbě,“ uvedl člen Klubu přátel díla Františka Strážnického Jan Vermousek. Proto se skupina několika zdejších občanů sdružená v Klubu přátel Františka Strážnického rozhodla z vlastní iniciativy jeho dílo alespoň zčásti zmapovat, aby tak budoucím generacím zanechala částečný a stručný přehled.

V posledním období nabídlo třebovské muzeum několik výstav jeho prací. „Dáváme prostor subjektům, které chtějí prezentovat jeho díla,“ vysvětluje ředitelka muzea Jana Martínková. „Tentokrát to je Klub přátel Františka Strážnického, který zajistil obrazy,“ doplňuje.

„Strážnický prožil valnou část života v Moravské Třebové, kde také učil na gymnáziu a řada starších občanů, jeho bývalých žáků kreslení, na něj dosud s láskou i humorem vzpomíná. Je pravděpodobné, že téměř v každé druhé moravskotřebovské domácnosti visí nějaké Mistrovo dílo a je mimo jakoukoliv pochybnost, že v myslích občanů je vzpomínka na něho stále velmi živá,“ říká Vermousek. Nicméně aktivita v odhalování díla vedla nakonec k tomu, že byl soustředěn podkladový materiál týkající se nejen obrazů, ale též souvisejících písemností, fotografií a ostatního materiálu, což se může stát podkladem pro zpracování monografie o umělci. Dochovala se totiž řada humorných historek z jeho života a též zábavné kresby k různým příležitostem. „Ani výstava nemůže ovšem postihnout všechny aspekty malířské tvorby umělce. I zde se jedná pouze o malou výseč z díla a o pouhé nahlédnutí,“ dodává na konec Vermousek.

„Část prací je z počátečního období jeho tvorby, kdy se věnoval převážně portrétům a figurální tvorbě,“ podotýká ředitelka Martínková. „Toto období se dá rozdělit do dvou částí, první tzv. hnědé, kdy se věnoval portrétům (Stará žena, Cikánka, Otec s kytarou), druhé modré s folklórní tématikou (Hanačka, Vyšívačka),“ informuje. Od portrétu pak přešel Strážnický ke krajinomalbě, zachycuje také města. „Na naši výstavě jsou po delší době k vidění jeho obrazy zachycující Moravskou Třebovou nebo Svitavy,“ upozorňuje. Z pozdějšího malířova období jsou známé jeho typické obrazy květin a zátiší.

Výstava Františka Strážnického bude k vidění v muzeu do 20. června