Ten průvod požádal, aby při pochůzce vesnicí dodržoval důležitá bezpečnostní opatření: „Přikazuji vám, zejména maskám v mužském přestrojení, aby nedocházelo na veřejnosti k obtěžování místních panen, dívek a žen. Doporučuji také střídmou likvidaci pěnivého moku a čistého alkoholu.“

Ale bylo těžké dodržet dobrou radu, když lidé otevírali s radostí dveře a nabízeli slivovici. Za odměnu si masky s hospodyní zatancovaly, k čemuž jim zahráli lidovou písničku harmonikáři. Večer se všichni sešli na bále, kde pochovali basu.

Masopust je druhá největší akce v Linharticích. Přispívá ke stmelení občanů ve staré a v nové zástavbě.