Ten podmínil souhlas tím, že lid maskovaný bude při toulkách obcí dbát na to, aby nedošel úhony, nebude páchati trestných činů, vyvaruje se krádeží, jakožto obtěžování dívek a žen. Se sousedskou výpomocí přispěchali Linhartičtí, kteří se veselili před týdnem.

V Gruně obnovili tradici teprve před třemi lety, kdežto v Linharticích se slaví v novodobé historii masopust již patnáct let. Večerní merenda s pochováváním basy završila lidovou slavnost.