Už od dávných dob většina lidí překračuje mezník jednotlivých roků veselicemi a slavnostmi. Hledíme s nadějemi do nového roku, ale především hodnotíme rok minulý. Bilancujeme a klademe si otázku jak jsme žili v životě osobním, manželském, rodinném, občanském. Oč jsme především usilovali a jaké cíle si kladli? Nebyly to cíle jen čistě přízemní, v zajetí úzkého obzoru materiálních potřeb, ve starostech o to, co budeme jíst, co budeme pít a čím se budeme odívat? Zajisté nelze tyto potřeby podceňovat. Ale nejsou primární.

Kdesi na Západě měl jeden ovčák housle, ale byly rozladěné. Nemohl je nijak naladit, proto v zoufalství napsal do jedné rozhlasové stanice, aby mu v určitou hodinu a určitý den zahráli tón „A“. Vedení stanice rozhodlo, že mu vyjdou vstříc, a tak konkrétního dne zazněl z éteru tón „A“. Ovčák si housle naladil a z jeho chaty se od té chvíle ozývala překrásná hudba.

Když žijeme nepříliš hodnotně, jsou naše životy rozladěné - nevytvářejí harmonii s ostatními. Ale když jsme naladěni na stejný tón, zjistíme, že jsme obklopeni nádhernou hudbou. A proto na začátku tohoto roku se snažme být naladěni na ten správný tón, abychom mohli přinášet harmonii a radost těm, kteří žijí kolem nás.

ERWIN KUKUCZKA