Na rozdíl od předešlých ročníků Uměleckého salónu, kdy byly představeny práce napříč ateliéry Akademie výtvarných umění v Praze či fakulty výtvarných umění v Brně, představuje muzeum letos bývalého profesora Akademie výtvarných umění - Martina Mainera. Jeho několikaletý zájem o historii Slovanů vyústil ve vytvoření celku obrazů, jejichž hlavní inspirací byla kniha Antonína Horáka O Slovanech úplně jinak. „Slovanskou epopej, vytvořenou mezi lety 2012 a 2013, nezachycuje tak jako jeho předchůdce Alfons Mucha, ale jedná se o jakousi osobní mytologii. Kombinuje různá média a výrazové prostředky, jakými jsou například vycpaní ptáci,“ přibližuje novou expozici Alena Zavoralová z poličské galerie.

Tématem Adama Kašpara je příroda, kterou zaznamenává realistickou malbou.

Vernisáž výstavy se koná v sobotu ve 14 hodin v Městské galerii v Poličce.