„Domluvili jsme se, že součástí výstavy betlémů v piaristickém kostele bude na Vánoce skleněný betlém. Zároveň naše město obdrží darem skleněné Jezulátko. A vypadá to, že bude u nás mimořádně jeden den k vidění také relikviář sv. Zdislavy, posvěcený v listopadu tohoto roku papežem Františkem,“ prozradil místostarosta Radomil Kašpar.

A není vyloučené, že díla Jiřího Pačinka zpestří příští rok také festival Smetanova výtvarná Litomyšl. Výtvory předního českého skláře by se mohly objevit v kryptě piaristického kostela.