V rámci několikadenní cesty sbor v Ženevě uspořádal celovečerní koncert pro studenty tamního lycea a pro veřejnost. Vrcholem koncertního zájezdu však byla bezesporu účast na mezinárodním festivalu sborového zpěvu ve městě Montreux.

„Posláním festivalu je možnost setkávání zpěváků z celého světa,“ konstatoval sbormistr KOSu Milan Motl. „Zvláštní atmosféra tohoto setkání a programy jednotlivých sborů sloužily k poznání a obohacení znalosti písní jiných národů a porozumění mezi nimi,“ dodal sbormistr. Podle jeho slov patřila účast v mezinárodní soutěži k nejnáročnějšímu prověření kvalit pěveckého tělesa za celé období jeho třicetileté činnosti. Soutěžilo se totiž napříč kategoriemi, tzn. mládežnické sbory, smíšené dospělé sbory, profesionálové i neprofesionální zpěváci. „Ceníme si již samotné skutečnosti, že jsme byli na festival vybráni. Stalo se tak na základě nahrávky a dosažených výsledků, což je pro nás velká pocta,“ řekl sbormistr Milan Motl.

Sbor pedagogické školy byl na prestižní festival vybrán v konkurenci dvaceti špičkových sborů z dvanácti zemí světa. Za všechny jmenujme například sbory z Izraele, Norska, Ruska, Filipín či Švýcarska. Být posuzováni nejen mezinárodní porotou, ale i znalým publikem bylo pro „Kosáky“ hozenou rukavicí, kterou sice s respektem, nezbytnou odvahou, ale také s důvěrou ve své schopnosti zvedli. Povinnou skladbou nejenom pro sbor KOS, ale i všechny další smíšené sbory se stala velmi náročná Virga Jesse Antona Brucknera. „Náš repertoár nebyl prvoplánově líbivý, ale jeli jsme na soutěž, kde hodnotila předvedené výkony odborná porota, nikoli publikum. O to bylo nastudování skladeb a jejich předvedení pro zpěváky náročnější,“ uvedl Milan Motl. Přesto, nebo možná právě proto, že se mladí muzikanti v čele se svým sbormistrem nespokojují s dosavadními úspěchy, ale tvrdě pracují na tom, aby úroveň sboru byla stále kvalitnější, se i ze švýcarského Montreux nevrátili s prázdnou. Sbor KOS získal stříbrné pásmo.

Zvítězil profesionální smíšený filipínský sbor ANTENEO DE MANILA COLLEGE GLEE CLUB. Umístění hned za profesionálními zpěváky hovoří samo o sobě o současné úrovni litomyšlského pěveckého tělesa. To za své úspěchy vděčí hned několika okolnostem. Za prvé podpoře ze strany vedení školy, bez níž by se „Kosáci“ nemohli prezentovat na žádné soutěži či kulturní akci. Za druhé kreativnímu a inspirujícímu vedení sbormistra Milana Motla a za třetí především díky píli a schopnostem mladých zpěváků.

ZUZANA FRUNIOVÁ