Na jejím organizování se aktivně podílel i místní Klub přátel esperanta. V nesoutěžní části filatelistické výstavy byl mimochodem k vidění i exponát „Historie esperanta" od Aloise Jakubce z Hranic na Moravě. Na zahájení celoroční výstavy promluvil kromě vystavovatelů nejen zástupce Svazu českých filatelistů Milan Báča, ale i reprezentanti Mezinárodního esperantského svazu a národních svazů z Nizozemí, Rakouska a Slovenska.
Jazyk esperanto byl vytvořen v roce 1887 pro usnadnění rovnoprávné mezinárodní komunikace a kromě nekonzumních forem cestování a navazování osobních přátelství je právě pro pěstování sběratelství mimořádně užitečný. Díky fungující mezinárodní síti svých uživatelů (žijících ve více než sto dvaceti zemích) totiž usnadňuje nalezení kontaktů se sběrateli i ve státech, kde např. znalost angličtiny či němčiny není vůbec běžná.
Nově otevřená výstava v Ottendorferově domě představuje v první řadě sběratelské materiály s esperantskými nápisy či tematikou (filatelie, pohlednice, samolepky, odznaky, mince a medaile, kalendáříky apod.), které mohou být pro běžnou veřejnost patrně neznámé. Aby však expozice byla zajímavá pro různé skupiny návštěvníků, zahrnuje i ukázky ze sbírek na různá témata, zapůjčených esperantisty či aktivními příznivci jazyka.
Své poklady zapůjčili převážně sběratelé ze Svitav a České Třebové: Libuše Dvořáková (historické pohlednice Svitav), Miroslav Sýkora (CWG z geocachingu) či Zdenka Novotná (krojované panenky z celého světa). Pozoruhodná je bezpochyby i ukázka ze sbírky pivních tácků od Jana Šebetovského z Prahy. Nejštědřejším vystavovatelem se stal Jan Richtr, předseda svitavské Asociace Brontosaurus, který s Muzeem esperanta aktivně spolupracuje a pořádá zde pravidelné cestopisné večery. Návštěvníkům ukazuje jen malou část ze svých vzorně zpracovaných sbírek mincí a bankovek světa, tematických nálepek od zápalek, telefonních karet a rovněž i jeho speciality – předmětů běžného použití, které rychle podléhají zániku, jako jsou obaly od čajů, pudingů či jogurtů z různých zemí.

Celkem se na výstavě sešlo patnáct vystavovatelů z celé České republiky, Chorvatska a Francie a exponáty z více než čtyřiceti států světa.
Kromě sběratelských exponátů se zde můžete více dozvědět o historii a současnosti sběratelství v rámci esperantského hnutí a můžete si prohlédnout slavné osobnosti – esperantisty na poštovních známkách a bankovkách (např. Julese Verna, několik nositelů Nobelových cen či šachovou velmistryni Susan Polgárovou). Informační materiály byly získány zčásti i díky virtuálním sbírkám z Rakouska, Nizozemí, Maďarska, Rumunska, Brazílie a dalších zemí.
Stálá část expozice představuje stručně jazyk i jeho současné možnosti studia a praktického použití, ukázky z bohaté knižní literatury, novinky získané výměnou se zahraničím apod. Nově zde uvidíte např. i esperantské časopisy vydávané v Braillově písmu či knihu Milana Báči „Literární toulky po Svitavsku" společně s knihami spisovatelů z našeho regionu, jejichž díla v esperantu vyšla v 70. až 80. letech 20. století na Západě.
Výstavu můžete navštívit každý den kromě neděle.

Už ve čtvrtek 9. října si opět můžete přijít poslechnout přednášku a prohlédnout fotografické záběry z cest Petra Zobače po rumunském Banátu a Bulharsku. Začátek je v 18.30 hodin.

PAVLA DVOŘÁKOVÁ, kurátorka výstavy