Úspěšně navázali na rodinnou tradici a třetím rokem navštěvují domácnosti. Ostatní se spolu s dalšími kamarády ze sousedství podělili o čertovské kožichy a andělská křídla. Školáci neponechali nic náhodě. Z vlastních úspor nakoupili sladkosti pro své nejmladší kamarády, které za básničku odměnili.