Dvě stě osmdesát let stará památka je dominantou poličského náměstí a lidé na ni mohou být právem pyšní. Široko daleko je totiž svého druhu jediná.

Nezbytná oprava

Mariánský sloup je ale v havarijním stavu, proto není čas opravu odkládat. „Letošní etapa zajistí pouze nezbytnou opravu. Na základě restaurátorského průzkumu označili odborníci stav památky za velice závažný, havarijní. Celková oprava má podle odhadů stát deset až dvanáct milionů korun a potrvá asi pět let," informoval starosta Poličky Jaroslav Martinů. Dokud radní neseženou peníze, musí tedy zaopatřit alespoň to nejdůležitější. „Naším úsilím je získat dotace," uvedl starosta. To však bude nějaký čas trvat. Nejnutnější zásah vyjde město na osm set tisíc korun. Už nyní mají příslib, že ministerstvo kultury letos na záchranu památky přidá tři sta tisíc korun.

A tak se do Poličky nastěhoval pracovní tým restaurátora Petra Glásera. Ten v loňském roce také památku zkoumal. „Nyní pracujeme na odstranění havarijního stavu. To znamená, že sochy, u kterých jsme při průzkumu jejich stav označili za nejhorší, budeme sundávat," sdělil Petr Gláser. Situace je tak závažná, že by lidé, kteří v blízkosti památky procházejí, mohli přijít k úrazu. „Ze sloupu odpadávají kusy kamene," potvrdil restaurátor. I když ze země se kamenné monumenty jeví malinké, ve skutečnosti váží desítky kilogramů. „Vybrali jsme tři sochy, svatého Šebestiána, Karla Boromejského a svatého Víta. Připravujeme je k převozu," řekl Petr Gláser.

Repliky

Sundáním z mariánského sloupu začne dlouhá cesta kamenných svědků minulosti. Čeká je vlastně nový osud. „Sochy musíme zajistit a zakonzervovat. Připravíme je k tomu, aby podle nich mohly být zhotovené kopie, které je nahradí na původním místě na sloupu," informoval restaurátor.

Už teď vědí nejen odborníci, ale i radní, že se originály soch na své původní místo nikdy nevrátí. Co s nimi bude? Zůstanou zachované pro budoucí generace, ale neskončí v žádném skladišti. Radní hledali vhodný prostor, kam originály uložit. Po lapidáriu v muzeu se nabízí další prostor, který je mnohem zajímavější. Sochy by mohly najít své místo na hradě Svojanov. Nápad je prozatím v jednání.

Svatí na hrad

„Napadlo nás, že bychom mohli sochy umístit v dolním sále domu zbrojnošů, kde máme sbírku klasicistních vyřezávaných dveří," svěřil se s myšlenkou kastelán hradu Miloš Dempír. Hrad by tak byl propojený s Poličkou. „Nápad je velmi realistický. Sochy by na hradě mohly sehrát další roli ve vztahu k turistům a poznávání naší historie," dodal Jaroslav Martinů.