Jako dřív…

Ojedinělou expozici si nenechaly ujít ani děti ze školy. „Byla pro nás radost se dívat, s jakým elánem děti tloukly koření v hmoždíři, mlely zrnka kávy v ručním kafemlejnku. Se zájmem se dívaly, jak se ručně klepe kosa. Potom ukázaly svoji šikovnost při opravdovém draní peří, poznaly a vyzkoušely si mnoho dalšího nářadí a pomůcek, které kdysi bývaly běžnou součástí každodenního života a dnes leží odložené v prachu půdy," sdělila Irena Gregorová z klubu seniorek.

Určitě stálo zato dnes už historické věci vynést na světlo, důkladně oprášit a ukázat je těm, kdo už je znají jen z vyprávění.

Starší generace se tak ve vzpomínkách vrátily o několik let zpátky, když před nimi stála třeba máselnice, ruční odstředivka na mléko, díže na zadělávání chleba nebo nádherná dřevěná pračka se ždímačkou na ruční pohon.

Tajemství

V sobotu byla výstava ještě rozšířena o sto třicet dobových fotografií z historie Pusté Kamenice. „Díky hojné návštěvě pamětníků se podařilo odkrýt mnohá tajemství zachycená na fotkách z minulých desetiletí. Tyto snímky budou součástí připravované knihy Naše Pustá Kamenice," dodala Irena Gregorová.

Podle slovního i písemného vyjádření návštěvníků, a to nejen pustokamenických, kterých se sešla více jak stovka, se výstava líbila. A to je pro klub seniorek ta nejlepší pochvala a motivace pro další práci.

(jik)