Božena Němcová a její literární odkaz patří již po mnoho generací k základním pílířům školských osnov literatury.

Její nejznámější dílo Babička patří k historickým klenotům české kultury. Zidealizované vzpomínky Němcové na svou babičku díky mnoha překladům znají po celém světě a Staré bělidlo v Babiččině údolí u České Skalice patří k nejnavštěvovanějším místům východních Čech. Bylo ale všechno skutečně tak, jak jsme se po desetiletí učili ve škole? Nefandíme jen romantizujícímu vlasteneckému mýtu? Život slavné spisovatelky, od jejíhož úmrtí uplyne 21. ledna 150 let, je totiž zahalen až do příliš husté mlhy nejasností a rozporů.

První rozpor se váže už k datu narození. Podle oficiálních pramenů a encyklopedií se Božena Němcová narodila jako Barbora Novotná 4. února 1820 ve Vídni. Podle tvrzení některých pramenů je ale toto datum falzum – slavná spisovatelka se podle nich narodila už o čtyři roky dříve, a to 27. března 1816 v Paříži s křestním jménem Barbara Betty.

Řada rozporů

Rozpor druhý: oficiálně jejími rodiči jsou Terezie Novotná a Johann Pankl (ke svatbě došlo až v létě 1820), podle jiné verze byla Božena Němcová nemanželskou dcerou Dorothey vévodkyně de Talleyrand-Périgord (jinak sestry českému publiku tolik zpopularizované kněžny Zaháňské), která se během Vídeňského kongresu v létě 1815 „spustila“ s hrabětem Janem Nepomukem Clam-Martinicem. Aby se předešlo obrovskému skandálu, který by zcela určitě v kruhu vysoké aristokracie vypukl, „předává“ vévodkyně malé děvčátko služebné Terezii Novotné, která zapisuje tento den předání jako datum narození budoucí spisovatelky. A konečně rozpor třetí: děj Babičky je zasazen na Staré bělidlo, Panklovi zde ve skutečnosti nikdy nebydleli. Teprve až v roce 1844 zde Němcová strávila letní prázdniny se svými dětmi. Původní bělidlo – kde babička s Panklovými skutečně bydlela – se nacházelo blíž k ratibořickému zámku a bylo brzy strženo. Panklovi se pak přestěhovali do sklepního bytu v areálu panského dvora, tam již babička Magdaléna Novotná s Panklovými nebydlela. Se svou dcerou se totiž často neshodla a v následujících letech žila u své mladší dcery Johanky.

Neustále na cestách

Opusťme nyní realitu či mýty ohledně narození Němcové a zastavme se u jejího díla, kterým se navždy zapsala do učebnic literatury. Zlomovým okamžikem pro „kariéru“ budoucí spisovatelky byl rok 1842, kdy se společně se svým manželem, komisařem celní stráže Josefem Němcem (vzali se v roce 1837) odstěhovala do Prahy. Zde začala pod vlivem vlasteneckých literárních obrozenců Václava Bolemíra Nebeského a Karla Jaromíra Erbena psát svá první díla. Její první báseň „Ženám českým“ byla otištěna 5. dubna 1843 v časopise Květy. Traduje se, že s Nebeským se Němcová velmi citově sblížila, ale po jeho odchodu do Vídně na studia medicíny tento vztah skončil.

V následujících letech se negativně projevila stinná stránka práce jejího manžela, který se musel často stěhovat za prací. Už v roce 1843 tak mladí manželé zamířili do Domažlic, kde Němcová v podstatě působila jako národní buditel. Svůj pobyt na Chodsku později i zaznamenala ve svých dílech jako Karla či Obrazy z okolí Domažlického.

Roku 1848 byl Josef Němec obviněn ze spiknutí, došlo k dalšímu nucenému stěhování z místa na místo a o dva roky později jej přeložili do Uher. Němcová však svého muže nenásledovala a společně se čtyřmi dětmi přestěhovala do Prahy, kde navázala styky s literárně činnými vlastenci. Životní podmínky však byly více než tvrdé: Němcová si obživu vydělávala praním, úklidem a příležitostným psaním, často si musela půjčovat peníze. Roku 1852 odjela za manželem do Uher a přitom navštívila Slovensko, kde sbírala podklady o zvycích, kultuře a jazyce venkovského lidu a kam se pak v 50. letech opakovaně vracela.

Neustálé stěhování, časté odloučení od manžela, ale především i četná milostná vzplanutí Němcové způsobily, že mezi manželi Němcovými atmosféra notně zhoustla. Vše vyvrcholilo v roce 1953, kdy byl Josef Němec odvolán z funkce. A co hůře: nejprve mu byl snížen plat na polovinu, později mu byl plat zastaven úplně. Vrátil se do Prahy a hledal pomoc u přátel. Ale bez úspěchu.

Idealizované mládí

V tíživé situaci začala Němcová psát svoje stěžejní dílo Babička, v němž vzpomínala na své mládí. Nutno dodat, že celé dílo i postava babičky je silně zidealizovaná.

V roce 1856 sehnal Němec místo účetního úředníka ve Villachu v Korutanech. Když po čase požádal o povýšení, byl odmítnut a navíc obviněn ze zpronevěry. Nakonec byl penzionován a vrátil se do Prahy, kde opět začaly mezi oběma partnery bouřlivé hádky plné jadrných urážek, především na intimní život Němcové. Ta se pak stáhla do ústraní a na veřejnosti se ukázala jen na pohřbu Karla Havlíčka Borovského v srpnu 1856, kde údajně položila na jeho rakev trnovou korunu. V tomto a následujícím – byť velmi tíživém – období ale pilně tvořila: světlo světa spatřila její další významná díla: Divá Bára, Dobrý člověk, Chyže pod horami či 
V zámku a podzámčí.

Z dnešního pohledu prožila slavná autorka celý život až v ponižující chudobě a často i v hladu. „Těžko povznésti ducha, když starost o chléb vezdejší jej tíží,“ napsala jednou. Z vlasteneckých kruhů se ale přílišné pomoci nedočkala. O to větším kontrastem působil její velkolepý pohřeb a do dnešních dnů opečovávaný literární odkaz.

Jiří Štefek - autor je publicista