Váchaleum

Kdo to tedy byl Josef Portman, jehož jméno lidé často komolí na Portmon? „Někdo se domnívá, že vymaloval Portmoneum. Ale všechno je jinak. V tom domě se Josef Portman narodil a zůstal celý život. Sbíral knihy a grafiky Josefa Váchala. V domku chtěl udělat jeho muzeum, proto si Váchala pozval, aby interiér vymaloval a vyřezal nábytek. Památka se měla jmenovat Váchaleum,“ vysvětluje kurátorka výstavy Hana Klimešová z Regionálního muzea v Litomyšli.

Josef Portman se narodil v Litomyšli. Jeho maminka pocházela z tkalcovské rodiny a otec sloužil jako kostelník v místním děkanském chrámu a později byl zaměstnán jako typograf v Augustově tiskárně. „Portman nejdříve pracoval jako učitel. Vystudoval dokonce učitelský ústav v Hradci Králové, ale nikdy neměl dobrý prospěch. Z českého jazyka míval čtyřky a z kreslení propadl. Přesto se zajímal o moderní umění a literaturu. Váchala objevil už na gymnáziu,“ říká Hana Klimešová.

Stovky štočků

Ve sbírkách litomyšlského muzea se nachází dvě stě osmdesát štočků. Josef Portman nikdy neměl vlastní tiskárnu. Všechno tiskl doma na ručním lisu. „Tiskl především unikáty, knihy, které vyšly jenom v jednom výtisku. Některé z nich už ani neexistují. Portman svoji sbírku věnoval ještě za svého života Karáskově galerii, dnes Památník národního písemnictví v Praze,“ dodává kurátorka.

Knihtiskař zůstal dlouho starým mládencem. Oženil se až ve čtyřiceti třech letech s vdovou, která měla dvě děti. Vlastní potomky bohužel neměl. „Ženil se z velké lásky, ale na nevlastní děti velmi žárlil a byl na ně zlý,“ přibližuje Hana Klimešová.

Opálený bavič

Dochovalo se dokonce několik fotografií Josefa Portmana a jeho rodiny. Typické je pro litomyšlského knihtiskaře výrazné opálení, díky němuž vypadal nesmírně exoticky. Bronz chytal především v údolí u Osíku.

Publikaci Hany Klimešové o Josefu Portmanovi dnes pokřtí v litomyšlském muzeu starosta Michal Kortyš. Návštěvníci se setkají také s Rumjanou Dačevovou z Památníku národního písemnictví v Praze, kde je uložená pozůstalost litomyšlského rodákaJosefa Portmana.