Málokdo ale ví, že se jedná o rodný dům Portmana. „Josefa Váchala si za jeho dílo samozřejmě velmi ceníme, ale myslím si, že výrazně zastínil Portmana. Nyní konečně nastal čas, aby ze stínu vystoupil a lidé mohli vidět, co všechno dokázal,“ říká Rumjana Dačevová z Památníku národního písemnictví v Praze.

Právě galerii v hlavním městě odkázal Josef Portman většinu svých sbírek. V litomyšlském muzeu se dochovalo 280 grafických štočků na výzdobu knih.