V neděli22. červnase v Jaroměřicích uskutečnilo pohádkovéodpolednepro děti i dospělé. Organizátoři přípravu lesa promýšlelipouze měsíc. Vysečení trávy a křovin zajistili zaměstnanci obecního úřadu, děti ze ZŠ zase pomohly vyzdobit svými obrázky vstup do pohádkového ráje. Všem jednotlivým pohádkovým bytostem bylo jasné, že každá z nich tvoří článek celku, na který děti budou dlouho vzpomínat.

Malí, ale i ti větší byly vtaženi do pohádkového okouzlení hned na začátku odpoledne v Centru života a podnikání. Tam zhlédli smutného krále Jaromíra a královnu, kterým se ztratila princezna Jarmilka. Šašek propouštěl dobrovolníky hledat princeznu, až se ujistil, že děti pohádky znají. Popelce pomáhaly děti hledattři oříšky v hrnci s kukuřicí, vodník pouštěl s dětmi papírové lodičky a menší bubliny z bublifuku. Na úzké lesní stezce strašili hejkalové, pohádková babička hlídala s myslivcem v posteli vlka, aby Karkulku nesežral. V půli cesty na Kalvárii u Rumcajsů házely děti šiškami do stromu, poté vyšly až na posvátný kopec. U Trautenberka musely uřezat pilkou špalík dřeva, od Anči dostaly buchtu, odvážní si s hajným a Kubou zastříleli ze vzduchovky. V Pohádkovém lese nechyběl ani pan farář, dokonce se vrátil z minulosti i pan Šubíř s paní Johannou Sakovnou, zakladateli poutního místa na Kalvárii.

Celkem měli návštěvníci v lese možnost shlédnout 43 pohádkových bytostí na šestnácti pohádkových zastaveních. Jejich pobyt zpestřovalo hudební vystoupení mladé skupiny Volume band.