U ozdobeného a rozsvíceného vánočního stromku se děti ze základní školy pod vedením paní učitelky Drahošové představily se svým pásmem vánočních koled. Mladí hudebníci, Ester Tomášková – harmonika, Barbora Sochová – housle, Jitka Urbanová – violoncello, Tereza Lorencová – flétna, Mirek Halamka – trubka, potom přednesli svá sólová vystoupení. Všichni sklidili zasloužený velký potlesk. Když jsme vítali Pohádkový advent, nesměla chybět pohádka pro děti i pro dospělé, kterou všem odvyprávěl pan Martin Hak.

K Vánocům a dobré pohodě neodmyslitelně patří vůně perníčků, cukroví a punče. To vše připravily ženy z klubu seniorek. Součástí akce byla i výstavka ručních prací jak dětí ze školy, tak i seniorek.

Poděkování za návštěvu patří všem, kteří si přišli užít s námi příjemné sobotní odpoledne a přivítat nadcházející adventní čas. Přejeme všem spoluobčanům, aby byl časem klidu, pohody a hlavně pro děti dobou těšení se na Vánoce.

IRENA GREGOROVÁ