„Tomu předcházelo za dozoru archeologů navrtání pilotů opěrné stěny výkopu a skrývka mechanizací do hloubky určené předchozím zjišťovacím výzkumem.

Archeologové pracují také v interiéru budovy, v jejím prvním suterénu. Výzkum provádí Východočeské muzeum v Pardubicích," sdělil René Klimeš, ředitel Regionálního muzea v Litomyšli. Před muzeem bylo zatím odkryto větší množství zdiva, které pochází z tzv. nového města ze šestnáctého století a také různě staré dlažby. Od listopadu navíc dělníci provádějí první přípravné práce v historické budově muzea, zejména bourání novodobých příček. Muzeum je pro veřejnost uzavřené. Po rekonstrukci, na kterou získal kraj dotaci z Unie, se otevře na jaře roku 2014.