Jednu letos dostal Jan Rektořík za zásluhy o rozvoj Litomyšle a rozvoj festivalu Smetanova Litomyšl. Druhým oceněným, který si ve Smetanově domě převzal cenu, je Milan Motl. Ten ji dostal za zásluhy o rozvoj Litomyšle v oblasti vzdělávání a kultury.

Jan Rektořík je členem organizačního výboru operního festivalu Smetanova Litomyšl od roku 1973. Nepřetržitě se aktivně účastnil pořádání festivalu cennými radami.

Milan Motl je od roku 2002 uměleckým vedoucím smíšeného pěveckého sboru KOS a komorního sboru KOKOS litomyšlské pedagogické školy. Ocenění jim slavnostně předalo vedení radnice v sobotu ve velkém sále Smetanova domu v rámci koncertu Mezinárodního hudebního festivalu. Kromě Plakety města uděluje radnice ještě Cenu purkmistra Laška.