Paní ředitelka v jeho závěru vyjádřila názor, že nelze uvažovat o navrácení svitavského betlému zachráněného před zničením pracovníky místního muzea zpátky do Svitav.

Nezbývá mi, než uvedené vyjádření trošku zkorigovat. O navrácení betlému do Svitav nejen že uvažovat lze, ale já osobně jsem připravena se zasazovat o to, aby se tak v co nejkratší době stalo. Vlastníkem betlému je Pardubický kraj a pokud město Svitavy požádá o jeho vydání a budou splněny zákonné podmínky, jsem připravena předložit radě a poté také zastupitelstvu Pardubického kraje návrh na jeho navrácení.

A nejedná se jen o samotný betlém, ale také o řadu dalších sbírkových předmětů, které byly v totalitních letech ze Svitav do pardubického muzea převezeny, aby udělaly místo muzeu dělnického hnutí.

Cením si bývalých i dnešních zaměstnanců Východočeského muzea za to, že se postarali o záchranu těchto sbírek, zejména pak právě betlému, který byl určen k fyzické likvidaci. Věřím však, že i oni sami budou mít největší radost ze své práce, pokud se tyto věci vrátí tam, kam historicky a také morálně patří – tedy do Svitav.

JANA PERNICOVÁ, radní Pardubického kraje zodpovědná za školství, kulturu a památky