Dotýká se výročí, která zásadně ovlivnila naše dějiny. Rok 1918 měl svůj „počátek“ již ve vypuknutí světové války v roce 1914. Ta rozvrátila všestranný rozvoj a naděje počátku století. Stejně tak závěr roku 1918 zcela převrátil naše národní dějiny. Co se událo za sto let v Poličce, lokálně i pod vlivem celonárodních a mezinárodních událostí, představuje právě tato výstava. Je to expozice o české zemi, městě Polička a taky o lidech v ní.