„Slavnost spojíme s odhalením pomníku nikdy neuskutečněné stavby železniční tratě z Litomyšle do Poličky,“ uvedl sebranický starosta František Kalvoda. Spolek archaických nadšenců položí symbolicky několik metrů železničních kolejí v lokalitě u kapličky ve směru na Lubnou. Celé oslavy se ponesou v duchu období konce rakouského mocnářství a první republiky.