Jedná se o licenční postupovou přehlídku na Krakonošův divadelní podzim 2011 (KDP) ve Vysokém nad Jizerou. Porota ve složení prof. František Laurin, předseda poroty Alexandr Gregar, členové poroty Petr Kolínský, Hana Cihlová rozhodli následovně.

Cena za inscenaci:

Nominace na KDP – DS Městečko Trnávka – představení „Dlouhý, Široký a Krátkozraký“.
Doporučení programové radě k výběru na KDP: Chvaletické divadlo JEN TAK Chvaletice – představení „Hráči“.

Diplomy:

Cena za herecký výkon patří Ondřeji Čechovi (DS Městečko Trnávka ) v roli Bystrozrakého v inscenaci „Dlouhý, Široký a Krátkozraký“.
Cenu za herecký výkon převzal Jaroslav Červinka (DS Městečko Trnávka) v roli krále v inscenaci „Dlouhý, Široký a Krátkozraký“.
Cenau za herecký výkon dostal Vítězslav Zezula (DS Městečko Trnávka) v roli Děda Vševěda v inscenaci „Dlouhý, Široký a Krátkozraký“.
Cenu za herecký výkon obdržel Jan Bureš (Chvaletické divadlo JEN TAK) v roli Jana v inscenaci „Hráči“.
Cenu za herecký výkon převzala Pavlína Loňková (Chvaletic. divadlo JEN TAK) v roli Anny v inscenaci „Hráči“.
Cenu za herecký výkon má Kristýna Vidnerová (Chvaletické divadlo JEN TAK) za roli Marie v inscenaci „Hráči“.
Porota udělila Ludmile Kučerové (DS Městečko Trnávka) cenu za režii inscenace „Dlouhý, Široký a Krátkozraký“.
Oceněn byl i Ivan Loňka (Chvaletické divadlo JEN TAK) za režii inscenace „Hráči“. Cena náleží rovněž Chvaletickému divadlu JEN TAK za scénografické řešení inscenačního prostoru v inscenaci „Hráči“.

Čestné uznání:

Janě Čápové (Spolek divadelních ochotníků Heyduk Předhradí) za roli princezny Máni v inscenaci „Nezbedná pohádka“.
Otto Stenzlovi (DS Městečko Trnávka) za roli Zlatovlásky v inscenaci „Dlouhý, Široký a Krátkozraký“.
Petrovi Jarkovskému (DS Městečko Trnávka) za roli prince Jasoně - Drsoně v inscenaci „Dlouhý, Široký a Krátkozraký“.
Petře Brůnové (DS Ledříček Klášterec nad Orl.) za roli služebné Tonky v inscenaci „Zdravý nemocný“.
Lubomíru Černochovi (DS Ledříček Klášterec nad Orl.) za roli Argana v inscenaci „Zdravý nemocný“.
Silvii Voleské (Kroužek divadelních ochotníku Dolní Dobrouč) za roli Růženky v inscenaci „Hledá se manžel“.
Alešovi Volšickému (Chvaletické divadlo JEN TAK) za roli Edwarda v inscenaci „Hráči“.
Ludmile Chalupníkové (Spolek divadelních ochotníků Heyduk Předhradí) za dramatické ztvárnění místní pověsti v inscenaci „Legenda o Radyni“.
Divadelnímu souboru Městečka Trnávky za výtvarné řešení scény a kostýmů v inscenaci „Dlouhý, Široký a Krátkozraký“.

Pořadatelé DS E. Vojana Brněnec a Krajská knihovna v Pardubicích, oddělení regionálních a kulturních služeb vyhlásili v rámci přehlídky Anketu diváka, kterou vyhrál DS Městečko Trnávka.

HANA CIHLOVÁ

Vystoupili na prkna, co znamenají svět

V sobotu 16. dubna si mladí herci z dramatického kroužku při ZŠ Brněnec – Moravská Chrastová mohli poprvé zahrát na soutěžní přehlídce divadelních souborů Sněhový Brněnec. Žáci předvedli nastudovanou pohádku Ať žijí duchové jako hosté. Tudíž nesoutěžili s ostatními divadelními soubory. Byl to pro nás obrovský zážitek, protože jsme po představení měli možnost sejít se s porotou. Porotě předsedal profesor František Laurin, otec známé zpěvačky a herečky Sabiny Laurinové. Vyslechli jsme zhodnocení naší práce a cenné rady do našeho dalšího divadelního počínání. Děkujeme pořadatelům přehlídky, že nám umožnili vystoupit na tak významné akci.

JANA PETERKOVÁ, vedoucí dramatického kroužku