Českomoravská vysočina a Žďárské vrchy patří mezi nejkrásnější kouty naší vlasti. Po řadu let okouzloval tento kraj malíře, básníky a jiné umělce a stal se inspirací pro díla, která dnes obdivujeme.

Lidé, žijící v těchto krajinách ticha, nám mohou vyprávět o kráse svých domovů, o štěstí a radosti, kterou prožívají právě v místě, kam tolik nezasáhla technika dnešní doby. Mluví o vděčnosti existovat uprostřed přírody, která se dosud ubránila nepříznivým vlivům devastace. Tito lidé byli a jsou od narození kutilové. Dovedou se dívat na okolí kolem sebe jinýma očima než obyvatelé města. Vtělují do výtvarných projevů lásku ke kraji. Jejich kutilství v poslední době přechází k ryze uměleckému projevu. Kolik krásných obrazů tu vzniklo štětcem v rukou samouka, kolika řezbářským pracím se obdivujeme na příležitostných výstavách, které jsou pořádány v tomto kraji.

A tak i letos, ve dnech 21. – 22. července, se bude v Borové konat výstava, na které návštěvníci uvidí expozice domácího zvířectva, také obrazů, keramiky, výrobků se slámy. Zahlédnou dřevěné plastiky a jiné výrobky ze dřeva, výrobu perníků, ruční práce žen a mnoho květin, které potěší oko snad každého diváka.

Záliba spojená s talentem dává vzniknout množství uměleckých děl, ve kterých obdivujeme krásu a ladnost, cítíme z nich lásku, se kterou tvůrci přistupovali k práci. Je chvályhodné, že i dnes nachází tato krásná záliba porozumění u lidí žijících v tomto kraji. Výstavy podobných prací k nám ke všem promlouvají řečí zcela jasnou a srozumitelnou: „Milujte tento kraj, chraňte ho před škodlivými vlivy přetechnizovaného světa, buďte vděčni těm nadšeným tvůrcům uměleckých prací, kteří jsou ozdobou dneška a budou i v budoucnosti připomínkou života před mnoha lety v krásném kraji Českomoravské vysočiny a Žďárských vrchů.“