Kromě Mozarta zazněla i Haydnova Cyrilometodějská mše.