Výtvarníci, kteří přijeli na sympozium do Bystrého téměř ze všech evropských zemí, spojuje společný cíl. Vyřezat betlém. Do čtvrtka se na hasičské zahradě objeví celá Svatá rodina, anděl i pasáček.

Evropský betlém

Letošní bysterské setkání řezbářů je mezinárodní. Na zahradě za hasičskou zbrojnicí se zručně ohánějí nářadím umělci z Dánska,  Holandska, Německa, Rakouska, Francie, Maďarska, Řecka a samozřejmě i z České republiky. Z lipového dřeva vyřezávají betlém.  „Oslovili jsme všechny země, které patří do projektu „Cultural Village of Europe". Naše myšlenka udělat společný betlém se jim zalíbila a přijeli téměř všichni. Chybějící státy zastupují náhradníci z Čech," vysvětlila hlavní organizátorka Terezie Uherková, která zvolila téma sympozia. „Patřím mezi betlémáře Poličska. Svatá rodina je pro mě vzorem. V dnešní době je potřeba na dobré rodiny nějakým způsobem upozorňovat," uvedla Terezie Uherková.

Spolupráce národů

Z rakouského Kirchheimu přijel do Bystrého Johann Lengauer, malíř a sochař. Přivedla ho sem idea evropské kultury venkova. „Když jsem se o projektu dozvěděl, tak jsem se rozhodl do Bystrého přijet. Je to skvělá myšlenka, která podporuje spolupráci národů. Kdyby něco takového neexistovalo, tak by se lidé nescházeli," poznamenal Johann Lengauer. Pod jeho rukama se rýsuje figura chlapce klečícího na kolenou. „Jednu ruku bude mít položenou na psíkovi, ve druhé bude držet pasáckou hůl," upřesnil rakouský výtvarník.

Jedním z náhradníků se stal  Bohumír Andrle z Poličky. „Dostal jsem za úkol vyřezat volka. Chopil jsem se toho, aby byl betlém kompletní," řekl poličský betlémář. Doposud vytvářel pouze malé figurky. Ta bysterská bude bez mála metrová.  „Takhle velkou figuru vyřezávám opravdu poprvé, ale myslím si, že to do čtvrtka zvládnu," poznamenal Bohumír Andrle.

Řezbářské sympozium je zajímavou atrakcí pro veřejnost. Lidé do přírodního ateliéru na hasičské zahradě přicházejí, aby se podívali na souhru šikovných rukou, kladívek a dlátek. „Je to úžasné, že se k nám sjeli řezbáři z celé Evropy. Bystré je malé městečko, tak jsme na to hrdí.  Když  vidíme, jak se kusy dřeva v jejich rukách proměňují, je to nádherné," řekla Jiřina Penteková z Bystrého.

Ve čtvrtek řezbáři svá díla předají. Podle Terezie Uherkové se v tento den začnou také sjíždět delegace na festival Kultura evropského venkova. Betlém bude vystavený v bysterské základní umělecké škole do soboty.