„V porotě usedla také laureátka Wolkerova Prostějova Barbora Chybová ze Svitav,“ uvedla Jana Mandlová z dramatické školičky. Letos poprvé pořadatelé soutěže neurčili horní věkovou hranici.