Počet účastníků v průvodu se stále zvyšuje. Zapojila se také mládež. Ten letošní se uskutečnil 8. února.

Lidé už na maškary čekali. Účastníky pohostili chlebíčky, koláčky či koblihami. Přidali také něco na zahřátí. Dali i příspěvek do tomboly. Společně si všichni zazpívali a zahráli při flašinetu.

Zdenka Etzlerová měla pro každého připravenou básničku. Občanům také  předávala kalendář s fotografiemi z akcí, které Obzor uskutečnil v minulém roce. Současně byli všichni pozvaní na letošní maškarní zábavu.

V minulém roce byla naše poslední zábava ještě ve starém kulturním domě. Letos se uskuteční už v novém Společenském domě v Horní Hynčině.
Přijďte k nám do Pohledů na Masopustní zábavu. Koná se 15. února od 20 hodin. K tanci a poslechu zahraje ABC Svitavy.

VĚRA JANÍKOVÁ,
za o. s.  Obzor Pohledy