Desítky návštěvníků si nenechaly ujít noční prohlídky hradu. Všechny totiž zajímalo, jak to bylo s posledními majiteli hradu.

Pověsti o hradu

Nikomu neunikly tajemné pověsti, které si vyprávěly služebné. Nepřeslechly tu o prokletí žen a dívek se jménem Kateřina, ani o přízracích a strašidlech, které se hradem občas prohánějí. Prohlídka ve sklepení byla trochu strašidelná. Některé děti se raději pevně držely svých rodičů. Našly se ale i takové, které strach neměly. „Vůbec jsem se nebála," řekla osmiletá Ivanka Burešová z Poličky. Také desetiletý Adam Steiner z Bystrého potvrdil, že se mu na hradě líbilo.

Lidé nakoukli i do kuchyně, kde služebné připravovaly pro panstvo jídlo. Návštěvníci nevynechali ani reprezentativní části hradu, kde sledovali, o čem právě v onu chvíli diskutoval František Antonín Haashe s ostatními pány, či jak se zabavila jeho žena Karolina s matkou Karolinou Gottlovou a dámami.

Příběh, který vychází ze skutečných historických událostí, všechny zaujal. Dozvěděli se i to, proč poslední hradní pán sídlo prodal. „Vídeňský obchodník původně koupil hrad pro svou manželku Karolinu, které se ve Vídni stýskalo, aby se mohla vracet do rodného kraje. Provoz panství byl ale nákladný, tak je František Antonín Haasche prodal městu Polička za čtyři sta tisíc korun. Peníze půjčil Rakousku-Uhersku, ale nikdy je zpět nedostal," uvedl kastelán Miloš Dempír. Haasche se ocitl na mizině a spáchal sebevraždu. Karolina se pak vrátila do rodného Zámrsku.

Oblíbené prohlídky

Exkurze do historie měla úspěch. „Oživená prohlídka byla mnohem zajímavější a hlavně to celé zaujalo i děti," uvedla Eva Steinerová. To, že historická data doplnily i skvěle odehrané scénky přímo v prostorách hradu, se lidem líbilo. „Je skvělé, že prohlídku doplnili příběhem. Kdyby to tak bylo i na jiných hradech a zámcích, tak bychom to určitě uvítali," poznamenala Pavla Burešová.

K oživeným prohlídkám se na Svojanově určitě ještě vrátí. „Zájem návštěvníků je tak vysoký, že ani nedokážeme všem vyhovět. Nemáme stanovený pevný termín, ale možná je zopakujeme ještě letos," slíbil Miloš Dempír.